οι αυτόχειρες


Οι αυτόχειρες
σαρκάζουν
το μέτρο και τους νόμους
της φυσικής ιστορίας.
Αποστατούν
από όσα πρόκειται
να γίνουν
ασύλληπτοι αισίως
από την κατεύθυνση της αιτίας
και την τιμή του λόγου
κι άφοβα αναμένουν 
υπό την ασυλία του θανάτου 
την απαρίθμηση του απείρου.